Склад кафедри електрофізики

Електричний практикум

Молекулярний практикум

Оптичний практикум

Атомний практикум

Інформація про кафедру

Language: En Ua
Кафедра електрофізики була створена на радіофізичному факультеті у 1952 р. Основна задача кафедри електрофізики у навчальному процесі на радіофізичному факультеті полягає у забезпеченні читання лекцій, проведення лабораторних робіт та семінарських занять із курсів загальної фізики для студентів, що навчаються за напрямами «Прикладна фізика та наноматеріали», «Комп’ютерна інженерія» , «Телекомунікації та радіотехніка» та підготовка магістрів за спеціалізацією «Прикладна фізика та наноматеріали».

З 2010 р. на кафедрі електрофізики відкритий набір до магістратури.

Завідувач кафедри доктор ф. м. наук, професор Савенков Сергій Миколайович.