Магістратура

З 2010 р. кафедра електрофізики розпочала підготовку магістрів за спеціалізацією «Прикладна оптика і магнетизм». Лекційні курси з групи дисциплін самостійного вибору студента магістерського академічного плану спеціалізації «Прикладна оптика і магнетизм» відбивають як актуальні напрями прикладної оптики (проф. В. Ф. Коваленко, проф. В. С. Овечко, доц. С. Н. Савенков) і магнетизму (проф. Д. Д. Шека, доц. В. Є. Короновський, доц. В. П. Сохацький), що розвиваються на кафедрі, так і актуальні, сучасні концепції і підходи в електроніці (проф. Ю. С. Жарких, доц. М. В. Петричук) та організації фізичного експерименту (доц. В. П. Сохацький).

Наукові напрямки, в яких виконуються дослідження і здійснюється підготовка магістрів спеціалізації «Прикладна оптика та магнетизм» наступні:

 1. Оптична діагностика процесів формування наночастинок і кластерів в пористому кремнеземі (ПК).
 2. Оптична абсорбційна спектроскопія плазмонних резонансів металевих наночастинок в ПК.
 3. Дослідження люмінесценції речовини в нанопористих структурах.
 4. Інфрачервона спектроскопія пористих кремнеземних наноструктур.
 5. Інфрачервона спектроскопія процесів молекулярної адсорбції в ПК.
 6. Розробка теоретичних основ оптики надширокосмугових сигналів (фемтосекундної оптики).
 7. Розробка експериментальних методів реєстрації однофотонних світлових потоків і створення на їх базі раманівського спектрометра.
 8. Поляризаційні оптичні властивості речовини і випромінювання.
 9. Вивчення механізмів перемагнічування і, в тому числі, їх особливостей в нанометрових об’єктах.
 10. Дослідження структури плоских блохівських доменних меж в магнітовпорядкованих кристалах довільної орієнтації з метою розробки комплексу критеріїв, необхідного для повної класифікації доменних меж. Вивчення змін у структурі доменної межі в магнітовпорядкованому середовищі при його трансформації від об’ємного до низькорозмірного.
 11. Магнітна рідина як середовище для створення самоорганізованих та керованих періодичних структур.
 12. Взаємодія магнітних наночастинок, утворення кластерів з них та взаємодія кластерів, зокрема, таких, що знаходяться в вихровому стані. Ці дослідження важливі для розрахунку та проектування пристроїв надщільного запису інформації.
 13. Створення метаматеріалів на основі магнітних наночастинок. Один із найбільш поширених методів дослідження метаматеріалів базується на застосуванні поверхневих оптичних хвиль– плазмонів.
 14. Створення та дослідження нанокомпозитних матеріалів на основі органічних напівпровідників та магнітних наночастинок.
 15. Виготовлення та дослідження карбонових нанотрубок, модифікованих магнітними наночастинками.
 16. Виготовлення металевих плівок, що складаються з феромагнітних та немагнітних шарів, а також дослідження в них стану «спінового клапану« методами магнітооптики, електрофізики та магнітного резонансу.
 17. Дослідження природи електромагнітооптичного (ЕМО) ефекту та ЕМО-методу топографування (мікроскопії) дефектів, визначення їх характеристик в об’ємних, плівкових і структурованих зразках.
 18. Дослідження фотомагнетизму (перемагнічування середовища в результаті локального опромінення лінейно поляризованим оптичним випромінюванням).

 

Лабораторні для магістрів

 Mag1 Mag2
 Лабораторні заняття у магістрів 1 року навчання  Лабораторні заняття у магістрів 1 року навчання

 

Comments are closed.