Наукова робота

Наукова робота на кафедрі електрофізики виконується силами наукових співробітників, інженерно-технічного складу та викладачів в рамках наукової тематики НДЛ «Оптична квантова електроніка». Основною тематикою роботи НДЛ є дослідження наноструктурованих, органічних та напівпровідникових матеріалів, біологічних систем методами магнітооптики, електронної, тунельної, оптичної та шумової спектроскопій, магніторідинним методом.

Результати виконаних у НДЛ робіт направлені на вирішення питань, пов’язаних з виготовленням та дослідженням матеріалів для наноелектроніки, а також створенням нових засобів телекомунікацій із розширеними функціональними можливостями та поліпшеними параметрами. Метою досліджень, які проводяться в НДЛ ОКЕ, було створення теоретичних моделей, вдосконалення методів дослідження та отримання технологій виготовлення матеріалів для наноелектроніки.

В штаті НДЛ «Оптичної квантової електроніки» працюють 3 кандидати наук та 6 співробітників без наукового ступеня. До наукової роботи залучається викладацький склад кафедри електрофізики (3 доктори наук, 6 кандидатів наук та 4 викладача без наукового ступеня), 6 аспірантів, а також близько 15 студентів на рік. За результатами досліджень, що проводяться в НДЛ, за останні 5 роки було захищено 3 кандидатські дисертації (Ю. А. Слінченко, О. С. Климов, М. В. Висоцький).

Викладачі кафедри неодноразово виступали в якості офіційних опонентів кандидатських і докторських дисертацій (проф. В. Ф. Коваленко, проф. Ю. С. Жарких, проф. В. С. Овечко, доц. С. Н. Савенков). Кафедра приймала участь в організації міжнародних конференцій, які відбуваються на факультеті (проф. В. Ф.К оваленко, проф. В. С. Овечко, доц. С. М. Савенков, доц. О. М. Іванюта).
Обсяг виконаних робіт по держбюджетним темам за 2007-2011 рр. склав 954.333 тис. гривень. Обсяг позабюджетного фінансування за звітний період склав 272 тис. гривень. Відношення позабюджетного до бюджетного фінансування за період 2007-2011 рр. склало величину 0.29.

За результатами досліджень на кафедрі за звітний період публікувалися статті у фахових журналах, зокрема: «Український фізичний журнал», «Письма в ЖТФ», «Журнал прикладной спектроскопии», «Автоматическая сварка», «Технология и конструирование в электронной аппаратуре», «Физика низких температур», «Физика твердого тела», «Оптика и спектроскопия», «Журнал технической физики», «Optical Engineering», «Physics Letters», «Physics Status Solidi», «Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer», «Semiconductor physics, quantum electronics and optoelectronics», «Journal of Appl. Phys» , «J. of Physics D:Appl. Phys»., «J. of Alloys and Compounds», «Functional Materials», «Frontiers of Multifunctional Integrated Nanosystems», «Applied Surface Science», «Phys. Rev», «Journal of Colloid And Interface Science», «Applied. Phys», «Phys. Stat. Sol», «Appl. Phys.Let», «Journal of Superconductivity: Incorporating Novel Magnetism» та інших.

Comments are closed.