Фелінський Георгій Станіславович

Felinskiy

1953 р.н., доцент

Закінчив з відзнакою радіофізичний факультет Київського університету в 1975 році. В 1975–1979 рр. навчався в аспірантурі без відриву від виробництва на кафедрі нелінійної оптики. У 1984 році захистив кандидатську дисертацію «Дослідження природи діелектричних та електрооптичних властивостей кристалів і Ті-дифузного мікрохвилеводу світла» (науковий керівник чл.-кор. АН УРСР, проф. І.І. Конділенко, науковий консультант проф. Коротков П.А.). У 2006–2009 навчався в докторантурі на кафедрі медичної радіофізики, а в 2010 захистив докторську дисертацію «Нелінійна фотон-фононна взаємодія та когерентні процеси в оптичних хвилеводах» (науковий консультант проф. Коротков П.А.). У 1975 – 1996 рр. працював у НДІ «Сатурн» (м. Київ) – молодший науковий співробітник, науковий співробітник, начальник лабораторії фізико-технологічних досліджень; у 1997–1998 старший науковий співробітник НВП «Символ»; 1998–2006 рр. заступник директора з наукової роботи НДІ «Вектор» (м. Київ). У 2003–2004 займався фундаментальними дослідженнями у центрі фотоніки при Корейському інституті науки та технологій (м. Сеул). Був відповідальним виконавцем, а потім науковим керівником кількох десятків прикладних науково-дослідних робіт в напрямку волоконних, інтегрально-оптичних пристроїв та функціональної НВЧ електроніки, а останнім часом – у напрямі створення сучасних ліній волоконно-оптичного зв’язку з терабітною пропускною спроможністю. До найбільш вагомих практичних результатів розробок відноситься розгортання першої в Україні (1981р) волоконно-оптичної локальної обчислювальної мережі, що надійно експлуатувалася у НДІ «Сатурн» понад 10 років, а також створення фізико-технологічних принципів побудови та промислове впровадження технології пристроїв акустоелектроніки та акустооптики, які забезпечували рекордні експлуатаційні характеристики промислових зразків розробленої техніки. Серед таких зразків прийомно-передавальна станція урядового космічного зв’язку (відмічена державною премією СРСР у 1985 р), узгоджені фільтри для обробки над широкосмугових сигналів, які дали якісно новий рівень параметрів дослідних зразків радіолокаційної техніки різноманітного призначення. Використання деяких елементів з розробленого функціонального ряду акустооптичних пристроїв дозволило суттєво поліпшити параметри широкосмугових приймачів у радіотелескопах при астрономічних дослідженнях в Інституті загальної фізики АН СРСР (м. Москва), а також знайшли своє застосування в апаратурі станцій радіорозвідки. Читає лекційний курс „Фізика” для студентів 2 курсу, що є нормативним за напрямом 0907 “Радіотехніка”, веде семінарські заняття з „Ядерної фізики та астрофізики” для студентів 4 курсу та практикум з „Оптики” для студентів 2 курсу за напрямом прикладна фізика. Основними напрямами наукових досліджень є спектроскопія комбінаційного розсіяння світла та нелінійна оптика, а в даний час наукові інтереси зосереджені на фундаментальних особливостях підсилення світла та безінверсної лазерної генерації при вимушеному комбінаційному розсіянні в одномодових оптичних волокнах. Головні наукові результати – відкриття локального внутрішньо кристалічного поля анізотропії в кристалах із симетрією нижче за кубічну (1981р); розрахунок межі швидкодії електрооптичних пристроїв (~3ТГц) побудованих на нецентросиметричних кристалах (1983р); виявлення нелінійних систем з негативною шумовою температурою (1985–2005); встановлення критерію існування областей від’ємної діелектричної проникності (2009р, разом з Фелінським С.Г.) та існування терагерцових анти відбиваючих каналів (2011р, разом з Фелінським С.Г.). Опублікував понад 140 наукових статей і науково-методичних праць, що отримали міжнародне визнання (автор внесений до довідника „Who’sWho in Science and Engineering 2008–2009”, USA та до списку “TOP 100 Scientists” in 2009, 2010, 2011, що складений International Biographical Centre, Cambridge, England). У 2008 р. вийшов друком підручник „Нелінійні та лазерні процеси в оптичних волокнах” (Григорук В.І., Коротков П.А., Фелінський Г.С.)

Основні публікації:

  • Фелинский Г.С., Кондиленко И.И., Коротков П.А. Внутрикристаллическое поле анизотропии. УФЖ, 1981, т.26, .№4 с.664-665.
  • Felinskyi G.S., Han Y.G., Lee S.B. Spectroscopic Analysis of Gain Bandwidth in Raman Amplifier with Multiwavelength Pumping Scheme Using Actual Band Model // J. Opt. Soc. Korea. – 2004.–Vol.8, No.4.– pp.156-162.
  • Григорук В.І., Коротков П.А., Фелінський Г.С. Нелінійні та лазерні процеси в оптичних волокнах: підручник. – Київ. Вид.-полігр. центр „Київський університет”, 2008.– 576с.
  • Felinskyi G.S. Noise measurements of the backward pumped distributed fiber Raman amplifier // Photoelectronics. – 2009.– v.18. – pp. 9-15.
  • Felinskyi S.G., Felinskyi G.S. Criterion for existence of the negative dielectric reality in crystals // Amer. J. Mod. Phys. Vol. 3, no. 5, 2014, pp. 195-201. doi: 10.11648/ j.ajmp.20140305.11

 

Повернутись на сторінку: “Склад кафедри
 

Повернутись на сторінку: “У-Я

Comments are closed.