Публікації кафедри

2011

2012

2013

2014

2015

всього

Кількість публікацій, всього

102

85

132

82

480

Статті у закордонних виданнях

16

20

31

18

93

Статті в українських виданнях

19

17

8

19

80

Праці закордонних конференцій

2

7

6

-

20

Праці конференцій в Україні

26

34

60

40

189

Тези закордонних конференцій

8

1

10

-

27

Тези конференцій в Україні

19

4

11

3

46

Монографії

1

-

1

1

2

Патенти

5

1

-

-

9

Підручники та посібники

6

1

5

1

13

ggg

Найбільш значущими серед публікацій є:

Статті:

 1. Коломієць І.С.,Савенков С.М.Оберемок Є.А. КлімовО.С. Розв’язок спектральної задачі для поздовжньо неоднорідних недеполяризуючих середовищ Металлофиз. новейшие технол. 2013 (ISSN: 1024-1809).
 2. V. A. Sydoruk, K. Goß, C. Meyer, М.В. Петричук, B.A. Danilchenko, P. Weber, C. Stampfer, J. Li, S. A. Vitusevich. Low-frequency Noise in Individual Carbon Nanotube Field-Effect Transistors with Top, Side and Back Gate Configurations: Effect of Gamma Irradiation Nanotechnology 2014.
 3. S. A. Pud, J. Li, V. Sibiliev, М.В. Петричук, V. F. Kovalenko, A.Offenhäusser S. A. Vitusevich. Liquid and Back Gate Coupling Effect: Toward Biosensing with Lowest Detection Limit Nano Letters 2014.
 4. V.Kislitsyn, S. Pavliuk, R.Soltys, V.Lozovski, G.Strilchuk. Termal Rectifier Dased on p-n Junction. IEEE Transaction on electron devices February, 2014, V.61, N 2 , pp.548-551.
 5. G.S. Felinskyi, M.Y. Dyriv. “Signal-to-noise analysis in counter-pumped fiber Raman amplifier // Optica Applicata, Vol.44, no. 4, pp. (2014).

Монографії:

 1. S.N. Savenkov. Mueller-matrix characterization of biological tissues. Publisher Springer, 2011.- 35р.
 2. Г.В. Бекетов, O.С. Климов, І.Є. Матяш, Є.А. Оберемок, С.П. Руденко, С.М. Савенков, А.В. Самойлов, Б.К. Сердега, Ю.В. Ушенін, Ю.М. Ширшов. Фізичні основи поляриметрії високої інформативної здатності. ISBN 978-966-622-608-5.– К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 252с.

Праці та тези конференцій:

Патенти:

 1. Ю.С. Жарких. Віртуальна лабораторна робота “Дослідження абсолютно пружного удару”. Патент України № 3785, 31.05.2011.
 2. Ю.С. Жарких. Інтерактивна демонстрація законів збереження імпульсу та енергії в швидкозмінних процесах. Патент України № 38571, 31.05.2011.
 3. Ю.С. Жарких. Віртуальна лабораторна робота “Рух зарядженої частинки в стаціонарному електричному полі”. Патент України № 38572, 31.05.2011.
 4. Є.Т. Кучеренко, О.М. Іванюта, О.М. Костюкевич. Порожнистий холодний катод. Патент України UA 95536 C2 МПК, 01.2011.
 5. М.О. Огурцов, О.А. Пуд, Ю.В. Носков, В.М. Петричук, В.Ф. Коваленко. Гібридний композитний наноматеріал для електромагнітного захисту. Патент України на корисну модель № 70743, 25.06.2012.

Підручники та посібники:

 1. В.П.Сохацький. Методичні вказівки до методик обробки експериментальних результатів лабораторних робіт із курсу загальної фізики” (розділи “Вимірювання” та  “Механіка”) для студентів 1-го курсу радіофізичного факультету. – К.: Видавнича лабораторія радіофізичного факультету, 2011.- ???с.
 2. В.Ф.Коваленко. Загальна фізика в прикладах, запитаннях і відповідях. Механіка. –К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», – 250с. (гриф МОН)
 3. В.Ф. Коваленко, І.М. Халімонова., Н.П. Харченко, В.М. Стецюк. Загальна фізика прикладах, запитаннях і відповідях. Оптика. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 250с. (гриф МОН)
 4. В.І. Висоцький, С.А. Дяченко, Г.Ю. Карлаш, В.С. Овечко, О.В. Прокопенко, Н.П. Харченко. Атомна та ядерна фізика у прикладах і запитаннях: навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011.- 596с. (гриф МОН)
 5. Н.П. Харченко, В.Є. Короновський. Атомна фізика. Фізичний практикум. Частина ІІ. – К.: Видавнича лабораторія радіофізичного факультету, 2011.-29с.
 6. М.Г.Находкін. Атомна фізика /М.Г.Находкін, Н.П. Харченко–К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012.- 551 с. Підручник з грифом Міносвіти України (Лист МОНу№1\11-8074,29.08.11 про надання грифу)
 7. С.М. Гойса, О.М. Іванюта, Л.В Іщук. Тестові запитання до лабораторних робіт “Електрика та магнетизм”. – К.: Видавнича лабораторія радіофізичного факультету, 2013. – 24с.
 8. С.М. Гойса , О.М. Іванюта , Л.В. Іщук , Ю.А. Слінченко. Методичні вказівки до лабораторних робіт “Електрика та магнетизм”. Ч.1. – К.: Видавнича лабораторія радіофізичного факультету, 2013. – 72с.
 9. С.М. Гойса , О.М. Іванюта , Л.В. Іщук , Ю.А. Слінченко. Методичні вказівки до лабораторних робіт “Електрика та магнетизм”. Ч.2. – К.: Видавнича лабораторія радіофізичного факультету, 2013. – 76с.
 10. С.М. Гойса , О.М. Іванюта , Л.В. Іщук , Ю.А. Слінченко. Методичні вказівки до лабораторних робіт “Електрика та магнетизм”. Ч.3. – К.: Видавнича лабораторія радіофізичного факультету, 2013. – 90с.
 11. В.С. Овечко, Н.П. Харченко. Атомна фізика. Фізичний практикум. Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013.- 186с.

 

Повернутись на сторінку: “Досягнення кафедри

Comments are closed.