Наукова робота

Наукова робота на кафедрі електрофізики виконується силами наукових співробітників, інженерно-технічного складу та викладачів в рамках наукової тематики НДЛ «Оптична квантова електроніка». Основною тематикою роботи НДЛ є дослідження ефектів взаємодії електромагнітних та акустичних полів з впо­рядкованими, наноструктурованими та біологічними системами для створення новітніх технологій.

В рамках держбюджетної науково-дослідної теми НДР №11БФ052-04, що виконувалась в 2011-2015 роках було:

  1. Проналізовано сучасних методик дослідження взаємодії електромагнітних та акустичних полів з впорядкованими наноструктурованими та біологічними об’єктами
  2. Розроблено нові та удосконалення існуючі методики дослідження взаємодії електромагнітних та акустичних полів з впорядкованими наноструктурованими та біологічними об’єктами
  3. Проведено теоретичні та експериментальні дослідження ефектів взаємодії електромагнітних та акустичних полів з впорядкованими наноструктурованими та біологічними об’єктами
  4. Виконано оптимізацію методик експериментального дослідження взаємодії електромагнітних та акустичних полів з впорядкованими наноструктурованими та біологічними об’єктами

Результати виконаних у НДЛ робіт направлені на вирішення питань, пов’язаних з виготовленням та дослідженням матеріалів для наноелектроніки, а також створенням нових засобів телекомунікацій із розширеними функціональними можливостями та поліпшеними параметрами. Метою досліджень, які проводяться в НДЛ ОКЕ, було створення теоретичних моделей, вдосконалення методів дослідження та отримання технологій виготовлення матеріалів для наноелектроніки.

В НДЛ «Оптичної квантової електроніки» працюють 9 штатних співробітників.  З них: наукових співробітників  докторів наук – 1, наукових співробітників  кандидатів наук – 2,  провідних інженерів – 4, інженерів І категорії –  1. Також до наукової роботи залучається викладацький склад кафедри електрофізики (3 доктори наук, 6 кандидатів наук), 6 аспірантів, а також близько 15 студентів на рік. За результатами досліджень, що проводяться в НДЛ, за останні 5 роки було захищено 2 докторські дисертації (С. М. Савенков, М. В. Петричук) та 4 кандидатські дисертації (Ю. А. СлінченкоМ. В. Висоцький, Б. М. Танигін, Г. Ю. Карлаш).

Викладачі кафедри неодноразово виступали в якості офіційних опонентів кандидатських і докторських дисертацій (проф. В. Ф. Коваленко, проф. Ю. С. Жарких, проф. В. С. Овечко, проф. С. М. Савенков). Кафедра приймала участь в організації міжнародних конференцій, які відбуваються на факультеті (проф. В. Ф. Коваленко, проф. В. С. Овечко, проф. С. М. Савенков, ac. В. В. Ніконова, інж. І. С. Коломієць).

Обсяг виконаних робіт по держбюджетним темам за 2011-2015 рр. склав 954.333 тис. гривень. Обсяг позабюджетного фінансування за звітний період склав 280 тис. гривень. Відношення позабюджетного до бюджетного фінансування за період 2011-2015 рр. склало величину 0.29.

За результатами досліджень на кафедрі за звітний період публікувалися статті у фахових журналах, зокрема: «Український фізичний журнал», «Письма в ЖТФ», «Журнал прикладной спектроскопии», «Автоматическая сварка», «Технология и конструирование в электронной аппаратуре», «Физика низких температур», «Физика твердого тела», «Оптика и спектроскопия», «Журнал технической физики», «Optical Engineering», «Physics Letters», «Physics Status Solidi», «Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer», «Semiconductor physics, quantum electronics and optoelectronics», «Journal of Appl. Phys» , «J. of Physics D:Appl. Phys»., «J. of Alloys and Compounds», «Functional Materials», «Frontiers of Multifunctional Integrated Nanosystems», «Applied Surface Science», «Phys. Rev», «Journal of Colloid And Interface Science», «Applied. Phys», «Phys. Stat. Sol», «Appl. Phys.Let», «Journal of Superconductivity: Incorporating Novel Magnetism» та інших.

Comments are closed.