Мацуй Ігор Петрович

Macuy

1928-2002 рр., старший викладач

Закінчив фізичний факультет Київського університету в 1951 р. В 1951-54 рр. навчався в аспірантурі на фізичному факультеті університету. Працював асистентом, потім старшим викладачем (1954-97 рр.) кафедри електрофізики радіофізичного факультету. Читав лекції з ядерної фізики для студентів фізичного та радіофізичного факультетів, та атомної фізики на вечірньому відділенні радіофізичного факультету. Проводив семінарські та практичні заняття з механіки, електрики, атомної та ядерної фізики. Ним було створено практикум з ядерної фізики (біля 25-ти лабораторних робіт), і протягом багатьох років він був його науковим керівником. Багато років успішно займався розробкою методичних посібників з курсу ядерної фізики та теорії похибок. Був автором багатьох науково-методичних праць. Вперше на факультеті ним були введене тестування для оцінки знань студентів. Був заступником декана з міжнародних зв`язків. Вів значну громадську діяльність на факультеті (був членом партбюро факультету та парторгом кафедри електрофізики).

 

Повернутись на сторінку: “К-Т

Comments are closed.