Короновський Вадим Євгенович

Koronovski

1966 р.н., доцент

Закінчив радіофізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 1994 р. У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію “Вплив електричного поля на фізичні властивості в епітаксійних плівках ферит-гранатів” (науковий керівник проф. Коваленко В.Ф.). З 1988 р. працював на кафедрі електрофізики техніком, інженером, з 1997 р. – асистент, з 2010 р. – доцент кафедри електрофізики.
Викладав лекційні курси: нормативний курс “Фізика”; спецкурс “Магнітоелектрика”. Проводив семінарські заняття з курсів “Фізика”, “Механіка” та “Молекулярна фізика”. Вів лабораторні заняття у практикумах: механічному, коливальному, молекулярному, оптичному, атомному та ядерному. Куратор атомного практикуму. Вів гурток “Юний радіофізик” при радіофізичному факультеті зі школярами київських шкіл. Напрями наукових досліджень: магнетизм, магнітооптика, електромагніто-оптика. Займається дослідженням особливостей мікромагнетизму магнітоелектричних матеріалів. Зокрема, вивчаються питання впливу електричних полів на магнітний стан епітаксійних плівок феритових гранатів; досліджуються зміни внутрішньої структури доменних меж феримагнетиків в електричному полі; досліджуються можливості управління мікромагнітними структурами пониженої розмірності (лінії Блоха та блохівські точки) електричним полем. При цьому вперше досліджено вплив на величину електромагніто-оптичного ефекту (ЕМОЕ) та характер його магнітопольових залежностей в ферит-гранатових плівках зовнішніх механічних напружень. Виявлено індукований зовнішніми напруженнями ефект лінеаризації квадратичного за електричним полем ЕМОЕ.

Член Американського Нано Товариства (American Nano Society). Має більше 60 наукових публікацій та 6 навчально-методичних посібників, у тому числі:

 1. E. Koronovskyy, S. M. Ryabchenko, V.F. Kovalenko. Electromagneto-optical effects on local areas of ferrite – garnet film, Phys. Rev. B. V.71, (2005) 172402-172405.
 2. E. Koronovskyy. Influence of powerful laser irradiation on electromagneto-optical dependences of yttrium iron garnets, J. Apl. Ph. 106, (2009) 063914-1 – 063914-3.
 3. E. Koronovskyy, A.A. Kalenichenko. Electromagneto-optical effect in ferrimagnetic/piezoelectric structure, Appl. Phys. A. V.97 (2009) 933-936.
 4. E.Koronovskyy, N.D.Gorchinskiy. Local magneto-electric effects from separate areas of magnetic domains of yttrium iron garnets, Phys. Stat. Sol.(a). V.208, No.12 (2011) 2843–2846.
 5. Koronovskyy, Y. Vakyla. Sensitivity of domain walls of bismuth-substituted iron garnets to a magneto-electric interactions caused by external complex field influence. J.Appl. Ph. Vol. 118, (2015) P.184101-1 – 184101-4.
 6. Гойса С.М., Короновський В.Є., Харченко Н.П., Іщук Л.В. Молекулярна фізика. Задачі, запитання. Навчальний посібник. Київ, 2011. Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”. С. 191.

Основні публікації:

 1. Koronovskyy, Y. Vakyla. Sensitivity of domain walls of bismuth-substituted iron garnets to a magneto-electric interactions caused by external complex field influence. J.Appl. Ph. Vol. 118, (2015) P.184101-1 – 184101-4.
 2. E.Koronovskyy, N.D.Gorchinskiy. Local magneto-electric effects from separate areas of magnetic domains of yttrium iron garnets, Phys. Stat. Sol.(a). V.208, No.12 (2011) 2843–2846.
 3. E. Koronovskyy. Influence of powerful laser irradiation on electromagneto-optical dependences of yttrium iron garnets, J. Apl. Ph. 106, (2009) 063914-1 – 063914-3.
 4. E. Koronovskyy, A.A. Kalenichenko. Electromagneto-optical effect in ferrimagnetic/piezoelectric structure, Appl. Phys. A. V.97 (2009) 933-936.
 5. E. Koronovskyy, S. M. Ryabchenko, V.F. Kovalenko. Electromagneto-optical effects on local areas of ferrite – garnet film, Phys. Rev. B. V.71, (2005) 172402-172405.

 

Повернутись на сторінку: “Склад кафедри
 

Повернутись на сторінку: “К-Т

Comments are closed.