Коваленко Валерій Фадейович

Kovalenko

1946 р.н., професор, завідувач кафедри

Закінчив радіофізичний факультет Київського університету в 1970 р. В 1973-76 рр. навчався в аспірантурі. В 1979 р. захистив кандидатську дисертацію “Взаємодія електричної та магнітної підсистем в залізо-ітрійовому гранаті” (наукові керівники проф. Кондиленко І.І. та доц. Куц П.С.). В 1995 р. захистив докторську дисертацію “Фото- і гальваномагнітні ефекти в залізо-ітрійовому гранаті”. В 1970-71 рр. працював інженером в Київському НДІ “Квант”. З 1971 р. працює в Київському університеті: старшим інженером (1971-73 рр.), молодшим (1976-80 рр.) та старшим науковим співробітником (1980-82 рр.), завідувачем лабораторії (1982-91 рр.), заступником проректора з наукової роботи (1991-93 рр.), асистентом (1993-94 рр.), доцентом (1994-99 рр.), професором (1999-2002 рр.) кафедри електрофізики. З 2002 – 2008р. – завідувач кафедри електрофізики, з 2008 р. – професор кафедри електрофізики. Викладав лекційні курси: спецкурси “Магнiтнi iнформацiйнi системи” та «Сучасні проблеми оптики»; нормативні курси “Iсторiя науки (iсторiя розвитку iдей в прикладнiй фiзицi)”; “Проблеми сучасної радіофізики та електроніки”; розділи “Загальної фізики» «Механіка” та “Оптика”. Основні напрями наукових досліджень – фізика твердого тіла, магнетизм та магнітооптика, фізика інформаційних технологій. Досліджував ефекти, пов’язані із взаємодією магнітної та електричної підсистем твердого тіла. Вперше спостерігав резонансний гальваномагнітний ефект феритів-гранатів, відкрив та дослідив ряд ефектів фотоіндукованого магнетизму: стрибки магнітної проникності типу гігантських стрибків Баркгаузена, перехід фотомагнітного матеріалу до безгистерезисного стану до стану із сталою магнітною проникністю (пермінвар ефект), перебудову доменної структури тощо. На базі досліджених ефектів реалізовано низку нових технічних рішень і, зокрема, вперше експериментально показана можливість поляризаційно залежного фотомагнітного запису інформації та вивчені його властивості. Досліджував магнітоелектричні ефекти ефекти та магнітні рідини. Під науковим керівництвом Коваленка В.Ф. захищено 6 кандидатських дисертацій. Має близько 175 наукових публікацій в міжнародних та вітчизняних виданнях, 12 авторських свідоцтв на винаходи та 2 патенти України. Автор 7 навчальних посібників.

Основні публікації:

  1. Коваленко В.Ф., Колежук Е.С., Куц П.С. Фотомагнитная запись информации // Письма в ЖТФ. – 1981. – T.7, №16. – C.1012-1016.
  2. Коваленко В.Ф., Нагаев Э.Л. Фотоиндуцированный магнетизм // Успехи физических наук. – 1986. – Т.148. – С.561-602.
  3. Коваленко В.Ф., Сохацкий В.П. Фотоиндуцированная поляризационно зависимая перестройка доменной структуры феррит-гранатовой пленки // Письма в ЖЭТФ. – 1995. – T.61, вып12. – C.988-991.
  4. Koronovskii V.E., Ryabchenko S.M., Kovalenko V.F. Electromagneto-optical effects on local areas of a ferrite-garnet film // Phys. Rev. B. – 2005. – V.71, 172402. – P.1-4.
  5. Shulyma S.,Tanygin B., Kovalenko V., Petrychuk M.S. Magneto-optical extinction trend inversion in ferrofluids // J.of Magnetism and Magnetic Materials (JMMM) – 2016– Vol. 416. – p. 141-149.

 

Повернутись на сторінку: “Склад кафедри
 

Повернутись на сторінку: “К-Т

Comments are closed.