Воробйова Надія Володимирівна

Vorobyova

асистент

Закінчила радіофізичний факультет Київського університету в 1958 р. У 1975 р. захистила кандидатську дисертацію «Некоторые эффекты донорно-акцепторного взаимодествия в компенсированном хромом арсениде галлия» (науковий керівник проф. Карханін Ю.І.). Працювала старшим лаборантом (1958-63 рр.) кафедри фізики напівпровідників, асистентом (1963-2000 рр.) кафедри електрофізики. Викладала курс “Вступ до фізпрактикуму “Теорія похибок”. Вела семінарські заняття з курсів “Механіка”, “Коливання та хвилі”, “Молекулярна фізика”, лабораторні заняття з усіх розділів курсу загальної фізики. Протягом багатьох років була Вченим секретарем кафедри електрофізики, куратором академгруп, членом комітету комсомолу університету. Опублікувала біля 15 наукових праць та науково-методичних посібників.

 

Повернутись на сторінку: “Склад кафедри
 

Повернутись на сторінку: “Б-І

Comments are closed.