Історія кафедри

Кафедра електрофізики була створена на радіофізичному факультеті у 1952 р. Завідувачами кафеди були: у 1952-1960 рр. – доц. Ю. І. Карханін, у 1960-1968 рр. – проф. А. А. Шаталов, у 1968-1994 рр. – проф. Д. О. Городецький, у 1994-1998 рр. – проф. Г. А. Мелков, у 1998-2002 рр. – проф. Д. І. Шека, у 2002-2008 рр. – проф. В. Ф. Коваленко, з 2008 р. кафедру очолює проф. С. М. Савенков.

До 1952 р. – року створення радіофізичного факультету – кафедра електрофізики існувала на фізичному факультеті. З 1937 р. по 1952 р. завідувачем кафедри електрофізики був один з фундаторів радіофізичного факультету – проф. Н. Д. Моргуліс. В лютому 1952 р. відповідними урядовими постановами і наказами ректора Київського університету започатковано створення радіофізичного факультету на базі фізичного факультету. Організація наукових і навчальних лабораторій новоствореного факультету почалась з наказу ректора від 1 липня 1952 р., згідно з яким на базі кафедри електрофізики фізичного факультету (зав. кафедри – проф. Н. Д. Моргуліс) було створено шість лабораторій радіофізичного факультету. Ці лабораторії стали основою для проведення навчальної і наукової роботи створених на факультеті кафедр: електроніки (завідувач кафедри – проф. Н. Д. Моргуліс), радіофізики (завідувач – старший викладач І. А. Дерюгін), напівпровідників (завідувач – проф. В. Є. Лашкарьов), електрофізики (завідувач – доцент Ю. І. Карханін). Завідувач кафедри електрофізики доцент Ю. І. Карханін став першим деканом радіофізичного факультету.

Великий внесок у розвиток кафедри електрофізики зробив Д. О. Городецький (1929-2003 рр.), який 26 років очолював кафедру. Саме в цей період на кафедрі було створено фізичні практикуми з усіх розділів загальної фізики, видано підручник «Курс фізики. Практикум». Напрямком його наукових досліджень була фізика поверхні твердого тіла. Він уперше розробив методику дослідження адсорбованих мономолекулярних плівок на поверхні твердого тіла методом дифракції повільних електронів. Дмитро Олексійович неодноразово обирався кращим викладачем факультету.

Основна задача кафедри електрофізики у навчальному процесі факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем полягає у забезпеченні читання лекцій, проведення лабораторних робіт та семінарських занять із курсів загальної фізики для студентів, що навчаються за напрямами «Прикладна фізика та наноматеріали», «Комп’ютерна інженерія» , «Телекомунікації та радіотехніка» та підготовка магістрів за спеціалізацією «Прикладна оптика і магнетизм».

Наукова робота на кафедрі електрофізики виконується силами викладачів, наукових співробітників та інженерно-технічного складу.

Наукові напрямки:

Склад кафедри в різні роки

Kaf2002

Кафедра електрофізики (2004 р.), зліва направо – 1 ряд: Горчинський О.Д., Скляр В.К., Шека Д.І., Вебла Т.С., Харченко Н.П., Воробйова Н.В., Гуга Г.Ф., Овечко В.С.; 2 ряд: Мельник Ю.П.,
Кисленко В.І., Сохацький В.П., Павлюк С.П., Коваленко В.Ф., Безручко В.М., Городецький Д.О.;
3 ряд: Стецюк В.М., Тичко О.В., Короновський В.Є., Горчинський М.Д., Ховаєв В.О., Журавльов П.Г., Доній В.М., Радченко П.С.

Kaf2006

Кафедра електрофізики (2006 р.), зліва направо – 1 ряд: Петричук М.В., Дяченко С.А.,
Карлаш Г.Ю., Воробйова Н.В., Вебла Т.С., Іщук Л.В., Сохацький В.П.; 2 ряд: Усенко В.О., Журавльов П.Г., Жарких Ю.С., Ховаєв В.О., Коваленко В.Ф., Павлюк С.П., Гойса С.М.;
3 ряд: Короновський В.Є., Драган Є.В., Щур О.В., Царенко Л.С., Овечко В.С., Тичко О.В., Горчинський О.Д., Стецюк В.М., Кутлін Г.М.

T1

Кафедра електрофізики (2011р.), зліва направо – 1 ряд: Клімов О.С., Петричук М.И., Павлюк С.П., Вебла Т.С., Савенков С.М., Вакула Ю.О., 2 ряд – Фелінський Г.С., Клімова Т.П., Коваленко В.Ф., Жарких Ю.С., Висоцький М.В., Овечко В.С., Сохацький В.П., 3 ряд - Фелінський С.Г., Радченко П.С., Мигашко В.П., Безсмертная Л.Г., Карлаш Г.Ю., Іванюта О.М., Рождественська Т.В.,
4 ряд – Степкіна Т.Г., Коломієць І.С., Павліва Н.К., Короновський В.Є., Тичко О.В., Стецюк В.М.

Comments are closed.