Іванюта Олександр Миколайович

Ivanuta

1968 р.н., доцент

Закінчив радіофізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 1995 р. та аспірантуру у 2001 р. У 2003 р. захистив дисертацію “Лінійний ланцюжок джозефсонівських контактів в резонаторі поверхневої хвилі ” (науковий керівник проф. Мелков Г.А.). Працював лаборантом (1986-91 рр.), старшим лаборантом (1991-94 рр.), інженером (1994-00 рр.), провідним інженером (2000-03 рр.), науковим співробітником (2003-05 рр.) на кафедрі кріогенної і мікроелектроніки з перервою на службу в Збройних силах. З 2005 р. – асистент, з 2011 р. – доцент кафедри електрофізики. Підготував і читає лекційні курси, що є зараз нормативними та спеціальними курсами для студентів та аспірантів напрямку «Прикладна фізика»: “Проблеми електроніки”, “Комп’ютерна фізика”, “Телекомунікаційні технології ”, “Електроніка надвисоких частот” та напрямку «Радіотехніка»: “Фізика твердого тіла”, “ Компонентна база р/е засобів)”, “Сучасна електроніка”. З 2004 р. виконує обов’язки заступника декана з позанавчальної роботи. Основні напрями наукових досліджень – вивчення НВЧ властивостей високотемпературних надпровідних тонких плівок та ґраток джозефсонівських контактів, методи збудження поверхневої електромагнітної хвилі в тонких плівках та фунцианалізації наноматеріалів.

Основні отримані наукові результати:

  1. Розроблено новий клас НВЧ резонаторів на поверхневій електромагнітній хвилі (РПХ). Показано квазіоднорідність струмів основної моди коливань РПХ по осі розповсюдження хвилі в хвилеводі;
  2. Запропоновано топологію поєднання високотемпературних джозефсонівських контактів у лінійний ланцюжок за допомогою бікристалічної границі;
  3. Визначено умови отримання максимальних за амплітудою сходинок Шапіро на ВАХ високотемпературних джозефсонівських контактів.

Опублікував загалом понад 70 наукових статей та тез доповідей на конференціях різного рівня та отримав 2 патенти України на винахід. Основні публікації:

  1. Enzyme inactivation by low power microwave irradiation, Ivanyuta, O.M., Kishenko, Ya.I., Prokopenko, O.V., KpbiMuKo 2010 CriMiCo – 2010 20th International Crimean Conference Microwave and Telecommunication Technology, Conference Proceedings, 2010, pp. 1161–1162, 5632929
  2. Tunable bandpass filter based on surface wave resonator for 6-mm waveband, Yudina, O., Ivanyuta, O., Prokopenko, O., Malyshev, V., Prokopenko, L., 2008 17th International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications, MIKON 2008, 2008, 4630223
  3. Sensing of DNA polymerised molecules and DNA-linked gold nanoparticles in networks on the temperature and microwave power changing, Ivanyuta, O.M., Prokopenko, O.V.,MSMW’07 Symposium Proceedings – The 6th International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves and Workshop on Terahertz Technologies, 2007, 2, pp. 882–884, 4294847
  4. Buzaneva , Gorchinskiy A. , Prilutskyy Yu. , Ivanyuta O. , Veligura A. , Zherebetskyy D. , Lysko O. , Kolomiyets D., Vysokolyan O. , Lysko I. , Sporysh I. , Bezugla O. , Scharff P. , Risch K., Tsamis C. , Nassiopoulou A. Design and study of DNA/nanocarbon and macrocyclic metal complex/C60 nanostructures // In Work Book of NATO ARW, Frontiers in molecular-scale science and technology of nanocarbon, nanosilicon and biopolymer integrated nanosystems, Ilmenau (Germany) – 2003 – p. 21.

 

Повернутись на сторінку: “Склад кафедри
Повернутись на сторінку: “Б-І

Comments are closed.