Ясько Анатолій Олександрович

1940-2002 рр., старший науковий співробітник

Закiнчив у 1964 р. радіофiзичний факультет Київського унiверситету iм. Т.Г.Шевченка. В 1976 р. захистив кандидатську дисертацiю “Исследование структуры моноатомных пленок и факторов, определяющих расположение атомов в адсорбированных слоях” (науковий керiвник проф. Городецький Д.О.). Працював з 1964 р. інженером, старшим науковим співробітником, завiдувачем лабораторії “Фізика поверхні та емісійних явищ” кафедри фiзичної електронiки, старшим науковим співробітником кафедри електрофiзики. Проводив лабораторні заняття з курсів “Молекулярна фізика”, “Електрика та магнетизм”. Напрям наукових дослiджень – фiзика поверхнi твердого тiла. Одержано структури мономолекулярних плiвок багатьох елементiв i деяких сполук на рiзних гранях W, Mo та LaB6, що дозволило знайти загальнi закономiрностi утворення двовимiрних граток.

 

Повернутись на сторінку: “У-Я

Comments are closed.