Шека Дмитро Іванович

Sheka

1938-2005 рр., професор, завідувач кафедри,
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Закінчив радіофізичний факультет (кафедру фізики напівпровідників) Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка в 1962 р. В 1962-65 рр. навчався в аспірантурі в університеті під керівництвом проф. Товпиго К.Б. В 1967 р. захистив кандидатську дисертацію “Деякі питання теорії напівпровідників із складною зонною структурою”. В 1986 р. захистив докторську дисертацію “Теорія електронних процесів в контактних структурах метал-напівпровідник”. Працював в Проблемній лабораторії “Фізика і техніка напівпровідників” (науковий керівник — проф. Стріха В.І.) старщим інженером, молодшим науковим співробітником (1967р.), старшим науковим співробітником (1969р.), провідним науковим співробітником (1986р.). За роки роботи на кафедрі фізики напівпровідників читав спеціальні курси “Теорія груп”, “Фізика напівпровідників”, “Теорія напівпровідників”. В 1989р. почав працювати на кафедрі електрофізики радіофізичного факультету на посаді професора, а з 1998р. — завідувача кафедри електрофізики. За цей період підготував та читав нормативні курси “Твердотільна електроніка”, “Фізика твердого тіла”, “Атомна фізика”, “Ядерна фізика”. Основні напрями наукових досліджень – теорія напівпровідників та напівпровідникових структур, електронні процеси в системах зниженої вимірності. Серед наукових здобутків слід відзначити побудову теорії локальних домішкових центрів, поверхневих та колективних явищ у вузькозонних напівпровідниках; розвинення теорії електронних процесів в контактних структурах мікро- та наноелектроніки; розробку основ теорії нового класу низьковимірних систем – магнітних квантових структур; теоретичне дослідження нових ефектів когерентного та спін–залежного транспорту в квантових гетероструктурах. Участь в роботі колективу авторів “Ефекти самовпливу та самоорганізації при формуванні упорядкованих дефектних і домішкових структур у твердих тілах” була відзначена Державною премією України в галузі науки і техніки за 1987р. Основні результати наукової та учбово-методичної роботи відображені в понад 130 публікаціях. Серед них – участь в колективній монографії “Ионизационная спектроскопия “ (1992 р. під ред. Находкіна М.Г.)

 

Повернутись на сторінку: “У-Я

Comments are closed.