Халімонова Іна Миколаївна

Halimova

доцент

Закінчила фізичний факультет Київського університету в 1958 р. Навчалась в аспірантурі університету, яку закінчила в 1962 р. В 1964 р. захистила кандидатську дисертацію “Температурні зміни внутрішньомолекулярних коливань різної форми та симетрії “ (науковий керівник докт. фіз.-мат. наук Лисиця М.П.). Працювала асистентом (1962-65 рр.), доцентом (1965-99 рр.) кафедри електрофізики.Для студентів радіофізичного та фізичного факультетів читала нормативні лекційні курси «Механіка», «Молекулярна фізика» та «Оптика», вела практичні та лабораторні заняття з усіх розділів курсу загальної фізики. Під її керівництвом було створено оптичний практикум, де поставила 15 лабораторних робіт. Брала участь у постановці демонстрацій та лабораторних робіт в інших практикумах. Проводила наукову роботу в галузі коливної спектроскопії молекул, спектроскопії центрів забарвлення та домішкових центрів в лужно-галоїдних кристалах, досліджувала властивості активних середовищ на основі цих кристалів. Опублікувала 30 наукових робіт, біля 10 методичних розробок, є співавтором 2 науково-популярних видань та 4 учбових посібників.

 

Повернутись на сторінку: “У-Я

Comments are closed.