Усенко Володимир Олексійович

Usenko

1955 р.н., провідний інженер

Закінчив радіофізичний факультет Київського університету в 1977 р., з 1980 року працює на факультеті. В 1984-18 рр. навчався в аспірантурі університету. Працював інженером (1980-85 рр.), молодшим науковим співробітником (1985-90 рр.). Основні напрями наукових досліджень – фізика твердого тіла, а саме – адсорбція на поверхні монокристалів тугоплавких металів. Ним, зокрема, було досліджено процеси формування субмоношарових плівок електропозитивних металів на поверхні (110) монокристалу молібдену. Дані про структуру таких плівок дозволили зробити чіткі висновки про характер адсорбційного зв’язку та про механізми зняття напруг в узгоджених з підкладинкою субмоношарових плівках. Опублікував 34 наукові роботи, в тому числі 6 в іноземних журналах.

 

Повернутись на сторінку: “У-Я

Comments are closed.