Тичко Олександр Вікторович

Tuchko

1959 р.н., старший науковий співробітник

Закінчив радіофізичний факультет в 1983 р. В 1983-87 рр. навчався в аспірантурі університету. Дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук “Фотоіндуковане перемагнічування магнітооптичних середовищ” (науковий керівник проф. Коваленко В.Ф.) захистив у 2004 р. В 1988-97 рр. працював у НДІ електромеханічних приладів: інженер – конструктор (1988-90 рр.), науковий співробітник (1990-92 рр.), керівник сектору науково-дослідного відділу (1992 р.). На радіофізичному факультеті працював стажистом-дослідником (1983-85 рр.), молодшим науковим співробітником (1985-98 рр.), науковим співробітником (1998-2000 рр.), провідним інженером (2000-04 рр.) та старшим науковим співробітником (з 2004 р.). Основні напрями наукових досліджень – процеси фотоіндукованого перемагнічування магнітовпорядкованих середовищ, експериментальне та теоретичне моделювання процесів перемагнічування реальних магнетиків. Прикладні аспекти дослідження спрямовані на вирішення таких проблем як створення нових магнітних матеріалів, формування періодичних структур у магнітних матеріалах, вимірювання слабких просторово неоднорідних магнітних полів. Основні наукові результати: досліджено процеси локального фотоіндукованого перемагнічування магнітоупорядкованих середовищ з просторово неоднорідним розподілом намагніченості; сформульовано граничні умови фотоіндукованого спін – переорієнтаційного переходу перемагнічування в однорідно намагніченому локальному об’ємі магнетика та встановлені відповідні їм критичні параметри зародка нової магнітної фази в залежності від параметрів середовища та умов опромінення; запропоновано методи локального контролю параметрів магнетиків та вимірювання просторово неоднорідних гранично слабких магнітних полів. Має понад 50 наукових праць, серед яких 6 авторських свідоцтв на винаходи.

 

Повернутись на сторінку: “Склад кафедри
 

Повернутись на сторінку: “К-Т

Comments are closed.