Сохацький Володимир Петрович

Sohatskiy

1958 р.н., доцент

акінчив кафедру квантової радіофізики радіофізичного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка У 1980 р. У 2001 р. захистив кандидатську дисертацію «Взаємодія оптичного випромінювання з магнітними неоднорідностями ферит-гранатів» (науковий керівник – проф. В. Ф. Коваленко). Після служби у Збройних силах з 1982 р. працював на кафедрі квантової радіофізики науковим співробітником, з 1997 р. – завідуючий сектору лабораторії оптичної квантової електроніки кафедри електрофізики, з 2000 р. – асистент кафедри. Проводить лекції зі спецкурсів «Комп’ютерні технології у фізичному експерименті», «Магнітооптика і фотомагнетизм», лабораторні та семінарські заняття з механіки, електрики та магнетизму, коливанням, молекулярній фізиці. Основний напрям наукових досліджень – магнітооптичні властивості магнітоактивних речовин.

Основні отримані наукові результати:

  • вперше виявлено та досліджено поляризаційно-залежні ефекти перебудови доменної структури монокристалічних ферит-гранатів та намагнічування епітаксійних плівок під дією поляризованого світла;
  • розроблено магнітооптичні методики високої роздільної здатності, за допомогою яких досліджено характеристики мікромагнітних неоднорідностей, доменних стінок, ліній Блоха, тощо.

Створено магнітооптичні пристрої для:

  • візуалізації магнітних сигналограм (аудіо, відеозаписи, магнітні картки та магнітні позначки на паперах, намагнічені деталі);
  • вимірювань мікропереміщень та шорсткості циліндричних об’єктів;
  • лазерного запису та відтворення вузької доріжки лазерного запису.

Постійно працює у складі журі Всеукраїнських шкільних олімпіад з фізики та студентських турнірів фізиків, готує збірну команду України до всесвітніх шкільних Олімпіад з фізики. Опублікував біля 100 наукових статей та тез доповідей на конференціях різного рівня.

Основні публікації:

  • Reorientation of magnetization in single crystalline yttrium iron garnet film under mechanical strain, Sohatsky, V., Kostuk, A., Savytsky, M., Solid State Phenomena, 2015, 230, pp. 259–263
  • Piezoelectric changes of anisotropy and magnetization in ferrite-garnet film, Sohatsky, V., Kostuk, A., Savytsky, M., Popov, M., Pogorelov, R., International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering – Fabrication, Properties and Applications, OMEE 2014 – Book of Conference Proceedings, 2014, pp. 195–196, 6912409
  • I.V.Zavislyak, V.P.Sohatsky, M.A.Popov G.Srinivasan. Electric field induced reorientation and flip in domain magnetization and light diffraction in a yttrium iron garnet-lead zirconate titanate bilayer. Phys. Rev. B. – 2013. – Vol.87, №13. – P.134417.
  • И.В.Зависляк, В.П.Сохацкий. Феррит-пьезоэлектрический модулятор света с электрическим и магнитным управлением намагниченностью. Письма в ЖТФ. – 2013. – №4. – С.31-38.

 

Повернутись на сторінку: “Склад кафедри
Повернутись на сторінку: “К-Т

Comments are closed.