Савенков Сергій Миколайович

Savenkov

1964 р.н., професор, завідувач кафедри електрофізики

Закінчив радіофізичний факультет в 1986 р. Навчався в аспірантурі університету 1988-92 рр. В 1996 р. захистив кандидатську дисертацію „Дослідження анізотропних властивостей і класифікація середовищ на основі електромагнітного випромінювання з поляризаційною модуляцією” (науковий керівник доц. Мар’єнко В.В. ). З 1992-96 р. працював інженером, потім асистентом, а з 2000 р.  доцентом кафедри квантової радіофізики. З 2002-2008рр. – заступник декана з навчальної роботи, з 2008 р. – завідувач кафедри електрофізики. В 2013 році захистив докторську дисертацію «Обернена задача поляриметрії на основі матричного методу Мюллера», а в 2015 отримав вчене звання професора. Викладає лекційні курси: „Комп’ютерний експеримент”, „Поляризаційна матрична оптика”, „Комп’ютерна фізика”, „Основи радіолокації”. Основні напрями наукових досліджень – лінійна взаємодія поляризованого електромагнітного випромінювання з середовищем, векторна обернена задача розсіювання, матричні формалізми Мюллера і Джонса, методи вимірювання поляризаційних характеристик електромагнітного випромінювання. Разом із колективом побудував узагальнену матричну модель однорідних та деяких класів розсіюючих анізотропних середовищ. Запропонував та реалізував нові підходи до вимірювання анізотропних характеристик середовищ. 4 учні захистили кандидатські дисертації. Лауреат премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету. В 1997-2002 рр. виконував обов’язки секретаря Вченої ради радіофізичного факультету, 3 2002-2007 рр. працював заступником декана з навчальної роботи. Опублікував більше понад 150 наукових, 4 науково-методичних праць, співавтор 8 колективних монографій.

Основні публікації:

 

Повернутись на сторінку: “Склад кафедри
Повернутись на сторінку: “К-Т

Comments are closed.