Савенков Сергій Миколайович

Savenkov

1964 р.н., професор, завідувач кафедри електрофізики

Закінчив радіофізичний факультет в 1986 р. Навчався в аспірантурі університету 1988-92 рр. В 1996 р. захистив кандидатську дисертацію „Дослідження анізотропних властивостей і класифікація середовищ на основі електромагнітного випромінювання з поляризаційною модуляцією” (науковий керівник доц. Мар’єнко В.В. ). З 1992-96 р. працював інженером, потім асистентом, а з 2000 р.  доцентом кафедри квантової радіофізики. З 2002-2008рр. – заступник декана з навчальної роботи, з 2008 р. – завідувач кафедри електрофізики. В 2013 році захистив докторську дисертацію «Обернена задача поляриметрії на основі матричного методу Мюллера», а в 2015 отримав вчене звання професора. Викладає лекційні курси: „Комп’ютерний експеримент”, „Поляризаційна матрична оптика”, „Комп’ютерна фізика”, „Основи радіолокації”. Основні напрями наукових досліджень – лінійна взаємодія поляризованого електромагнітного випромінювання з середовищем, векторна обернена задача розсіювання, матричні формалізми Мюллера і Джонса, методи вимірювання поляризаційних характеристик електромагнітного випромінювання. Разом із колективом побудував узагальнену матричну модель однорідних та деяких класів розсіюючих анізотропних середовищ. Запропонував та реалізував нові підходи до вимірювання анізотропних характеристик середовищ. 4 учні захистили кандидатські дисертації. Лауреат премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету. В 1997-2002 рр. виконував обов’язки секретаря Вченої ради радіофізичного факультету, 3 2002-2007 рр. працював заступником декана з навчальної роботи. Опублікував більше 150 наукових, 4 науково-методичних праць, співавтор 8 колективних монографій.

Основні публікації:

  • Mueller-Polarimetry of Barley Leaves II: Mueller Matrix Decompositions, Savenkov, S., Oberemok, Y., Kolomiets, I., Muttiah, R., Kurylenko, R., Photonics, 2024, 11(1), 76
  • Mueller-Polarimetry of Barley Leaves I: Depolarization Metrics, Savenkov, S., Oberemok, Y., Kolomiets, I., Muttiah, R., Photonics, 2023, 10(12), 1361
  • The Ellipsometry of Chromium–Glass, Nickel–Glass, and Nickel–Chromium–Glass Nanosystems Below and Higher the Néel Temperature, Oberemok, Y., Sizhuk, A.S., Chen, X., …Malyshev, V., Prokopenko, O., Springer Proceedings in Physics, 2023, 296, pp. 85–102
  • Polarimetry For Nickel-Chromium Two-Layer Nanofilms And Nickel Nanostripe On A Glass Substrate, Oberemok, Y., Savenkov, S., Xiaohong, C., …Prokopenko, O., Rodionova, T., Proceedings – IEEE International Conference on Electronics and Nanotechnology, ELNANO, 2022, pp. 224–227
  • Mueller-polarimetry of soil and vegetation in the visible I: Depolarization metrics, Savenkov, S.N., Kokhanovsky, A.A., Oberemok, Y.A., Kolomiets, I.S., Klimov, A.S., Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 2021, 268, 107623

 

Повернутись на сторінку: “Склад кафедри
Повернутись на сторінку: “К-Т

Comments are closed.