Розробка нанокомпозитного матерiалу з властивостями екранування електромагнiтного випромiнювання в широкому дiапазонi частот

Об’єкт дослідження: 

Провідні нанокомпозитні матеріали

Методи дослідження:

Радіоспектрометрія, температурні залежності електропровідності.

Мета досліджень:

 • дослідити вплив якісного та кількісного складу матриці комбінованих органо-неорганічних нанокомпозитов на основі провідних полімерів і наповнювачів із магнітних наночастинок Fe3O4 та вуглецевих нанотрубок на їх екрануючі властивості в широкому діапазоні частот;
 • дослідити механізми електричної провідності нанокомпозитов на основі провідних полімерів і наповнювачів із магнітних наночастинок Fe3O4 та вуглецевих нанотрубок.

Зразки:

 • Плівки товщиною d = 0.16-0.21 мм;
 • Спеціально синтезовані нанокомпозитні матеріали на основі полімерних матриць із ПВДФ та наповнювача, в якості якого використовувались:
  1. магнітні наночастинки магнетиту Fe3O4
  2. вуглецеві нанотрубки (ВНТ)
  3. ПАНІ (антикоугулянт – «шуба»)
  4. ДБСК (окислювач, який надає ПАНІ провідність).

Робочі зразки виготовлялись в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.

Наповнювач у різних комбінаціях та концентраціях:

 • матеріали без нанонаповнювачів (ПВДФ/ПАНІ-ДБСК) – «контрольні»;
 • матеріали з нанонаповнювачами (чотири групи, що відповідали чотирьом компонентам, які мали змінну концентрацію):
  1.  ПВДФ/ПАНІ-ДБСК, змінна – ДБСК;
  2. ПВДФ/ПАНІ-ДБСК+ВНТ, змінна – ВНТ;
  3. ПАНІ/ДБСК-ПВДФ+Fe3O4, змінна – Fe3O4;
  4. ПАНІ/ДБСК-ПВДФ+ПАНІ/ДБСК-Fe3O4, змінна – ПАНІ/ДБСК-Fe3O4.

Обладнання:

Спектри компонент комплексної діелектричної проникності зразків вимірювались за допомогою мікрохвильового аналізатора Agilent N5230A з пробником Agilent 85070E в діапазоні 10 МГц – 20 ГГц.

 

Повернутись на сторінку: “Наукові напрямки

Comments are closed.