Наукова робота

Наукова робота на кафедрі електрофізики виконується силами наукових співробітників, інженерно-технічного складу та викладачів в рамках наукової тематики. Основною тематикою роботи НДЛ є дослідження ефектів взаємодії електромагнітних та акустичних полів з впо­рядкованими, наноструктурованими та біологічними системами для створення новітніх технологій.
Кафедра приймала учкасть у виконанні наступних держбюджетних науково-дослідницьких тем.

НДР №11БФ052-04 (2011-2015):

  1. Проналізовано сучасних методик дослідження взаємодії електромагнітних та акустичних полів з впорядкованими наноструктурованими та біологічними об’єктами
  2. Розроблено нові та удосконалення існуючі методики дослідження взаємодії електромагнітних та акустичних полів з впорядкованими наноструктурованими та біологічними об’єктами
  3. Проведено теоретичні та експериментальні дослідження ефектів взаємодії електромагнітних та акустичних полів з впорядкованими наноструктурованими та біологічними об’єктами
  4. Виконано оптимізацію методик експериментального дослідження взаємодії електромагнітних та акустичних полів з впорядкованими наноструктурованими та біологічними об’єктами

НДР №16БФ052-04 (2016-2018):

  1. Дослідження взаємодії електромагнітних, акустичних і магнітних полів з наноструктурованими об’єктами для новітніх біологічних та інформаційних технологій
  2. Метою роботи є визначення основних фундаментальних фізичних процесів та механізмів, які проходять при взаємодії електромагнітних, акустичних та магнітних полів зі структурованими композитами, анізотропними середовищами, багатошаровими плівками та біосистемами

НДР №19БФ052-04 (2019-2021):

  1. Дослідження взаємодії електромагнітних полів зі структурованими нанокомпозитами, молекулярними та анізотропними матеріалами для сучасних   інформаційних технологій
  2. Метою проекту є дослідження основних фундаментальних фізичних процесів та механізмів, які проходять при взаємодії електромагнітних полів зі структурованими нанокомпозитами та молекулярними матеріалами з фазовим переходом; пошук нових, більш ефективних волокон для активних середовищ ВКР лазерів середньої та великої потужності; підвищення ефективності акустооптичної взаємодії; розробка матричних моделей середовищ із складною анізотропією; зменшення величини шорсткості поверхні до субнанометрового рівня та реалізація нових типів функціональних біосенсорів на основі молекулярної плазмоніки.

Результати виконаних у НДЛ робіт направлені на вирішення питань, пов’язаних з виготовленням та дослідженням матеріалів для наноелектроніки, а також створенням нових засобів телекомунікацій із розширеними функціональними можливостями та поліпшеними параметрами. Метою досліджень, які проводяться в НДЛ ОКЕ, було створення теоретичних моделей, вдосконалення методів дослідження та отримання технологій виготовлення матеріалів для наноелектроніки.

Викладачі кафедри неодноразово виступали в якості офіційних опонентів кандидатських і докторських дисертацій. За результатами досліджень на кафедрі за звітний період публікувалися статті у фахових журналах, зокрема: «Український фізичний журнал», «Письма в ЖТФ», «Журнал прикладной спектроскопии», «Автоматическая сварка», «Технология и конструирование в электронной аппаратуре», «Физика низких температур», «Физика твердого тела», «Оптика и спектроскопия», «Журнал технической физики», «Optical Engineering», «Physics Letters», «Physics Status Solidi», «Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer», «Semiconductor physics, quantum electronics and optoelectronics», «Journal of Appl. Phys» , «J. of Physics D:Appl. Phys»., «J. of Alloys and Compounds», «Functional Materials», «Frontiers of Multifunctional Integrated Nanosystems», «Applied Surface Science», «Phys. Rev», «Journal of Colloid And Interface Science», «Applied. Phys», «Phys. Stat. Sol», «Appl. Phys.Let», «Journal of Superconductivity: Incorporating Novel Magnetism» та інших.

Comments are closed.