Навчальна робота

Організація навчально-виховного процесу

Для студентів факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем та студентів інституту високих технологій кафедра забезпечує викладання наступних нормативних курсів:

Та спеціальних курсів:

Також викладачі кафедри (проф. Савенков С.М., доц. Іванюта О.М., ас.  Висоцький М.В., ас. Коломієць І.С.) читають спеціальний курс «Науковий образ світу» для студентів інших факультетeтів та інститутів університету.

Навчальний процес забезпечує переважно професорсько-викладацький склад кафедри. Крім того, залучається до читання лекцій та проведення семінарських занять викладачі з інших кафедр.

Навчальні плани та програми, за якими проводяться заняття із «Загальної фізики», «Фізики» та викладаються спецкурси, постійно вдосконалюються, вводяться нові та коригуються існуючі питання, забезпечується взаємозв’язок спецкурсів з нормативними курсами. Все це дозволяє реалізувати неперервну підготовку та забезпечувати необхідний рівень знань з базовими фізичними дисциплінами.

Крім студентів факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем в фізичних практикумах кафедри виконували лабораторні роботи студенти Києво-Могилянської академії, школярі Київського природничо-наукового ліцею №145, УФМЛ при КНУ імені Тараса Шевченка, команди школярів при підготовці до олімпіад з фізики різних рівнів.

На кафедрі є демонстраційний кабінет (куратор – доц. Гойса С.М.), який постійно забезпечує технічний супровід лекцій із дисциплін «Загальної фізики» та «Фізики». Кількість демонстрацій з окремих розділів «Загальної фізики» така: Механіка – 14; Молекулярна фізика – 11; електрика і магнетизм – 11; Оптика – 27; Атомна фізика – близько 60 комп’ютерних демонстрацій. Крім того, демонстраційний кабінет забезпечує технічний супровід проведення факультетських зібрань та лекцій із окремих спецкурсів.

Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

За станом на 01.01.2023 на кафедрі працює 23 співробітника, серед них:

  • 11 штатних викладачів:

– доктори фіз.-мат. наук: проф. Овечко В.С., проф. Савенков С.М., доц. Пертичук М.В.

– кандидати фіз.-мат. наук:  доц. Гойса С.М., доц. Іщук Л.В., доц. Короновський В.Є., доц. Сохацький В.П., доц. Іванюта О.М., доц. Висоцький М.В.,  асис. Коломієць І.С.

– асис. Стецюк В.М.

  • 11 співробітників навчально-допоміжного складу.
  • 1 співробітник НДЧ: к. фіз.-мат. наук, с.н.с. Тичко О.В.

Таким чином, зараз на кафедрі працює 3 докторів та 8 кандидатів фіз.-мат. наук, у тому числі – 2 професори та 7 доцентів, 1 лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Наукові співробітники беруть участь у забезпеченні та модернізації практикумів, консультують студентів при виконанні кваліфікаційних робіт. З кафедрою підтримують активний зв’язок викладачі, які за віком залишили роботу на штатних посадах. Так, Харченко Н.П., продовжуючи плідну роботу по передачі свого педагогічного досвіду, видала низку навчальних посібників.

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу

Щорічно в 5-ти фізичних практикумах кафедри електрофізики виконується 66 лабораторних робіт. На протязі одного навчального року через фізичні практикуми кафедри проходять більше 700 студентів 1-3 курсів. Таким чином кафедра забезпечила проведення лабораторних робіт, семінарських занять та читання лекцій із 5-ти курсів «Загальної фізики» для більше, ніж 3 тисяч студентів радіофізичного факультету.

Навчальні практикуми кафедри розташовані на території 9 приміщень і виконуються студентами 1-3 курсів на протязі 6-х семестрів: вимірювальний та механічний (лаб.710, куратор – доц. Сохацький В.П.), коливання і хвилі та молекулярний (лаб.702, куратор – доц. Іщук Л.В), електричний (лаб. 706, 707, куратор – доц. Іванюта О.М.), оптичний (лаб. 708, 709, куратор – ас. Стецюк В.М.), атомний (лаб.704, 705, куратор – доц. Короновський В.Є.). За останній період на кафедрі поставлено та модернізовано більше 25 нових лабораторних робіт. При виконанні лабораторних робіт, кваліфікаційних робіт бакалаврів, спеціалістів та магістрів студенти користуються персональними комп’ютерами.

 

Профорієнтаційна робота з абітурієнтами

Викладачами факультету створено ряд факультативних курсі науково популярних лекцій для абітурієнтів. Наприклад, курс лекції «Найбільші об’єкти Всесвіту: у пошуках темної матерії» підготував викладач кафедри доц. Висоцький М.В..

Також ас. Стецюк В.М. проводить заняття з курсу фізики в Київському природничо-науковому ліцеї №145.

 

Індивідуальна робота із студентами

При відносно великій завантаженості викладачів кафедри підготовка студентів з базової для факультету дисципліни проводиться із використанням методів індивідуальної роботи зі студентами. До таких форм роботи зі студентами можна, зокрема, віднести таке:

  • щотижня за затвердженим графіком проводяться консультації з тих курсів загальної фізики, які читаються в поточному семестрі;
  • регулярно згідно графіку викладачі кафедри проводять індивідуальні консультації для студентів;
  • неодноразово викладачі та інженерно-допоміжний склад кафедри без додаткової матеріальної винагороди у вільний від основного педнавантаження час проводять індивідуальні додаткові заняття із студентами, які із різних обставин (в першу чергу, через хворобу) не виконали навчальний план;

 

Випускники кафедри

Випускники кафедри успішно за спеціальністю працевлаштовуються як в Україні так і за кордоном в комерційних та державних установах, інститутах та університетах.

Comments are closed.