Коливання і хвилі та молекулярний практикум

MolK

Куратор молекулярного практикума
к. ф.-м. н., доц. Іщук Лариса Вадимівна

Коливання і хвилі та молекулярний практикуми розташовані в лабораторії 702, лабораторного корпусу. Дані практикуми проводятся в ІІ семестрі для студентів напряму підготовки «Прикладна фізика та наноматеріали» факультеті радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем, а також для студентів інституту високих технологій.

 

Лабораторні роботи:

Mol1Mol2

Об'ємне розширення рідин

Лінійне розширення твердих тіл

Mol3Mol4

Розподіл Больцмана:
(фрагмент 1)

Розподіл Больцмана:
(фрагмент 2)

Mol5Mol6

(Розподіл Больцмана:
фрагмент 3)

Коефіцієнт поверхневого натягу рідини

Методичні матеріали:

Повернутись на сторінку: “Лабораторні практикуми

Comments are closed.