Магістри

На факультеті радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем кафедра забезпечує викладання спеціальних курсів «Поляризаційна матрична оптика», «Комп’ютерні технології у фізичному експерименті», «Оптична спектроскопія», «Матеріали та елементи електроніки», «Магнітооптика та фотомагнетизм», «Магнітоелектрика», «Квантові інформаційні системи»,  «Флуктуації в електроніці»,  «Проблеми сучасної оптики» для студентів напряму підготовки «Прикладна оптика і магнетизм», спеціального курсу «Фізика екосфери» для студентів напряму підготовки «Медична радіофізика» і спеціального курсу «Комп’ютерна фізика» для студентів напряму підготовки «Фізинча електроніка»,  «Квантова радіофізика», «Твердотільна електроніка»«Прикладна оптика і магнетизм».  Для аспірантів кафедри читається спеціальний курс «Інформаційні технології в освіті».

Спеціальні курси:

Повернутись на сторінку: “Лекційні курси

Comments are closed.