Короновський Вадим Євгенович

Koronovski

1966 р.н., доцент

Закінчив радіофізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 1994 р. У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію “Вплив електричного поля на фізичні властивості в епітаксійних плівках ферит-гранатів” (науковий керівник проф. Коваленко В.Ф.). З 1988 р. працював на кафедрі електрофізики техніком, інженером, з 1997 р. – асистентом, з 2010 р. – доцент кафедри електрофізики.

Викладає лекційні курси: нормативний курс “Фізика”, спецкурс “Магнітоелектрика”. Проводить семінарські заняття з курсів “Фізика”, “Механіка” та “Молекулярна фізика”. За час викладацької роботи проводив лабораторні заняття в практикумах: механічному, коливальному, молекулярному, електричному, оптичному, атомному та ядерному. Куратор атомного практикума. Вів гурток “Юний радіофізик” при радіофізичному факультеті зі школярами київських шкіл. Працював у складі екзаменаційної комісії Підготовчого відділення університету. Працює у Відбірковій комісії факультету РЕКС. Начальник штабу Цивільного захисту ФРЕКС. У 2009 році нагороджений Премією імені Д.О. Городецького за кращу навчально-методичну роботу. У 2021 році нагороджений Дипломом “Кращий викладач ФРЕКС”. Напрями наукових досліджень: магнетизм, магнітооптика, електромагніто-оптика. Член Американського Нано Товариства (American Nano Society). Має більше 70 наукових публікацій та 6 навчально-методичних посібників, у тому числі:

  1. V.E. Koronovskyy, S.M. Ryabchenko, V.F. Kovalenko. Electromagneto-optical effects on local areas of ferrite – garnet film. Rev. B. V.71, (2005) P.172402-172405.
  2. E. Koronovskyy. Influence of powerful laser irradiation on electromagneto-optical dependences of yttrium iron garnets. J. Apl. Ph. 106, (2009) P.063914-1 – 063914-3.
  3. Koronovskyy, Y. Vakyla. Magneto-Electric Response of Iron Garnet Film Micromagnetic Structure on Combined Action of AC and DC Electric Field. Electronic Materials Letters. Vol. 11, №6, (2015) P.1028-1032.
  4. E. Koronovskyy, Y.A. Vakyla. Optical investigations of the perturbations of Bloch lines stimulated by an electric field in ferrite garnets films. Physica B: Condensed Matter. Vol. 547, (2018) P.79-82.
  5. V. Koronovskyy, Y. Vakyla. Magnetoelectric properties of micromagnetic structural inhomogeneities of ferrite garnet films with uniaxial magnetic anisotropy. Ferroelectrics. Vol. 577, (2021) P. 214–220.

 

Повернутись на сторінку: “Склад кафедри
Повернутись на сторінку: “К-Т

Comments are closed.