Електричний практикум

ElK

Куратор електричного практикума
к. ф.-м. н., доц. Іванюта Олександр Миколайович

Електричний практикум розташований в лабораторіях 706, 707, лабораторного корпусу. Даний практикум проводятся в III семестрі для студентів напряму підготовки «Прикладна фізика та наноматеріали» факультетe радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем, а також для студентів інституту високих технологій.

 

Лабораторні роботи:

El1El2

Напівпровідниковий термогенератор

Ефект Холла

El3El4

Закон Кулона

Рамка зі струмом в магнітному полі

El5El6

Закон електролізу Фарадея

Вимірювання коефіцієнту теплопровідності металів

El7El8

Дослід Франка-Герца

Вимірювання питомої електропровідності металів

El9El10

Гістерезис феромагнітних матеріалів

Дослід Міллікена

Методичні матеріали:

 

Повернутись на сторінку: “Лабораторні практикуми

Comments are closed.