Гриценко Юрій Іванович

Gricenko

1922-1987 рр., доцент

В 1952 р. закінчив фізичний факультет КДУ ім.Т.Г.Шевченка. З 1952-1987 рр. – аспірант, асистент, старший викладач, доцент радіофізичного факультету. В 1957 році захистив кандидатську дисертацію. Читав лекції по курсу “Механіка”, Молекулярна фізика”. Організував практикуми з загальної фізики: “Коливання і хвилі”, “Молекулярна фізика». Був автором методичних вказівок до лабораторних робіт вище вказаних практикумів, написав учбовий посібник для фізико-математичних шкіл: “Фізичні властивості і застосування напівпровідників”. Наукові дослідження проводив за темою “Вивчення електронно-іонних процесів в лужногалоїдних кристалах”. Був Вченим секретарем Вченої ради фізичного, а потім радіофізичного факультетів, був Вченим секретарем науково-методичної комісії, членом редакційно-видавничої комісії Науково-методичної ради університету (1966-71рр.).

 

Повернутись на сторінку: “Б-І

Comments are closed.