Горчинський Олександр Дмитрович

GorchiskiyO

1952-2005 рр., доцент, заступник декана

Закінчив радіофізичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка в 1974 р. В 1974-77 рр. навчався в аспірантурі. В 1984 р. захистив кандидатську дисертацію “Характеристичні втрати енергії електронів в моноатомних плівках на поверхні твердого тіла“ (науковий керівник проф. Городецький Д.О.). Працював інженером (1974-84 рр.), асистентом (1984-91 рр.), доцентом (1991-2005 рр.), у 2002-05 рр. – заступник декана з наукової роботи.Читав лекційний курс “Електрика і магнетизм”, вів семінарські заняття та практикуми з механіки, молекулярної фізики, електрики та магнетизму, ядерної фізики. Керував демонстраційним кабінетом та учбовою лабораторією ядерної фізики. Напрями наукової роботи – фізика поверхні твердого тіла, фізика наноструктурованих речовин. Розробив методику тунельної скануючої спектроскопії. Виявив закономірності формування електронної структури та колективних коливань в субмоноатомних плівках речовин на поверхні монокристалів, досліджував електронну структуру, електричні, та оптичні явища, пов’язані з розмірними ефектами в наноструктурованих напівпровідниках. У 1995-2001 рр. виконував дослідження, які підтримані Грантами УКНТ “Фундаментальні дослідження”, CRDF Американського національного фонду наукових досліджень, EU ESPRIT Network of Excellence on the Physics and Technology of the Mesoscopic System, EU ESPRIT Project ( Si based light emitting diodes). Протягом багатьох років працював у факультетській комісії з профорієнтації молоді, в Наглядовій Раді Фізико-математичного ліцею Київського університету, був членом журі міських та факультетських олімпіад з фізики. У 1999 р. працював у складі ініціативної групи КУ з проведення Всеукраїнської конференції, присвяченої проблемам вивчення природничих дисциплін у середній школі. був вченим секретарем цієї конференції. Загальна кількість публікацій – понад 90, Соросовський доцент.

 

Повернутись на сторінку: “Б-І

Comments are closed.