Городецький Дмитро Олексійович

Gorodetskiy

1929-2003 рр., професор, завідувач кафедри,
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
Заслужений професор Київського університету

Закiнчив фiзичний факультет Київського унiверситету в 1952 р., у 1957 р. захистив кандидатську дисертацiю “Отражение медленных электронов от поверхности твердых тел” (науковий керiвник чл.-кор. АН УРСР Моргулiс Н.Д.), а в 1973 р. – докторську дисертацію “Исследование адсорбированных мономолекулярных пленок методом дифракции медленных электронов”. Працював на радiофiзичному факультетi з липня 1952 р. асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри фізичної електроніки, в 1968-94 рр. – професор, завiдувач кафедри електрофiзики,1994-2003 рр. – професор кафедри електрофізики. Викладав спеціальні курси «Фiзика вакууму, електронних і iонних приладiв», «Емiсiйна електронiка», нормативні лекційні курси «Оптика», «Молекулярна фізика», «Електрика та магнетизм». Органiзував i майже 20 рокiв керував на кафедрi фізичної електронiки навчальною лабораторією з фiзики вакууму, на кафедрi електрофiзики органiзував навчальні практикуми: вимірювальний, з механіки, коливань та хвиль, молекулярної фiзики, електрики та магнетизму, оптики, атомної фiзики, ядерної фiзики. Напрям наукових дослiджень – фiзика поверхнi твердого тiла. Одержано структури мономолекулярних плiвок багатьох елементiв i деяких сполук на рiзних гранях W,Mo,Re, що дозволило знайти загальнi закономiрностi утворення двовимiрних граток. Одержано вiдомостi про реконструкцiю пiдкладинки при адсорбцii, про виникнення власних електронних коливань в адсорбованiй плiвцi. Є Лауреатом Державної премiї України в галузi науки i технiки. Автор i спiвавтор близько 150 наукових статей. Під його редакцією був виданий підручник “Курс физики. Практикум”.

 

Повернутись на сторінку: “Б-І

Comments are closed.