Гойса Сергій Миколайович

Goysa

1955 р.н., доцент

Закінчив радіофізичний факультет Київського університету в 1977 р. В 1979-82 рр. навчався в аспірантурі університету. В 1987р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Исследование процесов на поверхности полупроводников типа АШВV при активировании их цезием и кислородом» (науковий керівник проф. Находкін М.Г.). Працював старшим лаборантом (1976-77 рр.), інженером кафедри фізелектроніки (1977-80 рр.), молодшим науковим співробітником кафедри кріогенної і мікроелектроніки (1980-87 рр.), асистентом (1987-2003 рр.), доцентом (з 2003 р.) кафедри електрофізики. Викладав спеціальний курс «Фізична електроніка» для бакалаврів кафедри твердотільної електроніки, викладає нормативні лекційні курси загальної фізики «Молекулярна фізика», «Електрика та магнетизм», веде лабораторні роботи та семінарські заняття з молекулярної фізики, електрики і магнетизму, оптики, атомної фізики. Основні напрями наукових досліджень – фізика поверхні, електронна спектроскопія.

Має понад 50 наукових праць. Публікації:

  • Ионизационная спектроскопия.- К.: Либідь, 1992 . (співавтор).
  • Кинетика  адсорбции О2 на поверхности GaP(111)B. // Поверхность.Физика, химия, механика. 1984, №7 (співавтор).
  • Extended fine structure I elastically scattered electron spectra: applicatoin to a stady of Bi on an α-Si surface. // Surface Sience,  336, 1995 (співавтор).

 

Методичны посібники:

  • Гойса С.М., Стецюк В.М. Загальна фізика у прикладах, запитаннях і відповідях. Електрика і магнетизм. Частина 4. Навчально-методична розробка. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем, 2021. – 25 с.
  • Гойса С.М., Стецюк В.М. Загальна фізика у прикладах, запитаннях і відповідях. Електрика і магнетизм. Частина 2. Навчально-методична розробка. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем, 2021. – 65 с.

 

Повернутись на сторінку: “Склад кафедри
Повернутись на сторінку: “Б-І

Comments are closed.