Висоцький Михайло Володимирович

mihas

1984 р.н., доцент

Закінчив радіофізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2007 р. У 2011 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Особливості когерентних та нелінійних процесів при взаємодії рухомих заряджених та нейтральних частинок з упорядкованими середовищами” (науковий керівник проф. Анісімов І.О.) З 2010 р. працює асистентом кафедри електрофізики. Проводить семінарські заняття з різних курсів прикладної фізики та лабораторні заняття у механічному, коливальному, молекулярному, електричному та атомному практикумах. Основні напрями наукових досліджень: дослідження ефектів когерентності при каналюванні різних типів частинок, дослідження радіаційних та нелінійних процесів при каналюванні. Вперше побудована теорія повного ефекту Допплера у області критичних параметрів та на цій основі запропоновано різні схеми систем когерентного лазерного випромінювання у жорсткому діапазоні довжин хвиль, в тому числі схема тандемного лазера на рухомих частинках, в якому можливе випромінювання великої кількості фотонів при кожному з послідовних переходів в межах однієї пари рівнів з супутнім перетворення кінетичної енергії частинку в когерентне випромінювання. Також досліджено взаємодію холодних та ультрахолодних нейтронів з речовиною та передбачено існування позаядерного потенціального бар’єру та потенціальної ями, виникнення яких пов’язано з пондеромоторною взаємодією.

Опублікував близько 30 праць у міжнародних та вітчизняних наукових виданнях, в тому числі:

  1. Vysotskyy M. V. The Doppler effect in a medium for radiation sources in motion at extreme conditions / Vysotskyy M. V., Vysotskii V. I. // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B. – 2006. – Vol. 252. – P. 75–80.
  2. Высоцкий М. В. Механизм ускорение ионов и магнитных частиц при прохождении сквозь оптически возбужденную (инверсную) среду / Высоцкий М.В., Высоцкий В.И. // Поверхность. – 2007. – №4. – C. 97-102.
  3. Vysotskii V. I. Abnormal features of neutron-nucleus low energy interaction and the mechanism of inhibition of neutron-induced reactions / Vysotskii V. I., Vysotskyy M. V. // European Physical Journal (A: Hadrons and Nuclei) – 2010.- A44. – №2. – P. 279-285.
  4. Vysotskyy M. V. Parametric channeling and collapse of charged particles beams in crystals / Vysotskyy M. V., Vysotskii V. I. // “Charged and Neutral Particles Channeling Phenomena – Channeling 2008”, S.B. Dabagov and L. Palumbo, Eds., World Scientific. – 2010. – P. 222-247.

 

Повернутись на сторінку: “Склад кафедри
Повернутись на сторінку: “Б-І

Comments are closed.