Вебла Тетяна Семенівна

Vebla

Зав. навчальної лабораторії електрофізики

Закінчила кафедру оптики та спектроскопії фізичного факультету Київського університету в 1974 р. Працювала старшим лаборантом (1967-72 рр.) астрономічної обсерваторії Київського університету, інженером та молодшим науковим співробітником НДЧ (1974-91 рр.), інженером І категорії (1991-2010 рр.), з 2010 р. працює зав.навчальної лабораторії електрофізики кафедри електрофізики. Проводила заняття в практикумі з атомної фізики для студентів вечірнього відділення радіофізичного факультету. Зараз є відповідальною за роботу демонстраційного кабінету факультету. На лекціях з усіх курсів загальної фізики показує демонстраційні досліди. Основні напрями наукових досліджень – молекулярна спектроскопія твердого тіла та наноструктурованих матеріалів. Протягом 1974-88 рр. була відповідальним виконувачем хоздоговірних робіт з інститутом електрозварювання АНУ, частина яких виконувалась у рамках програми РЕВ. Є співавтором більш ніж 40 наукових статей та тез конференцій. Брала активну участь у громадському житті університету: була членом профбюро факультету, членом профкому університету, зараз – профорг кафедри електрофізики.

Повернутись на сторінку: “Б-І

 

Повернутись на сторінку: “Склад кафедри
 

Повернутись на сторінку: “Б-І

Comments are closed.