Безручко Володимир Матвійович

Bezruchko

1937 р.н., доцент

Закінчив фізичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка в 1959 р. В 1959-61 рр. навчався в аспірантурі університету. В 1973 р. захистив кандидатську дисертацію «Анізотропія колоїдальних центрів в лужно-галоїдних кристалах (науковий керівник – професор Шаталов А.А.). Працював асистентом (1961-77 рр.), старшим викладачем (1977-85 рр.), доцентом (1985-2003 рр.) кафедри електрофізики. Читав курси загальної фізики: “Механіка”, “Молекулярна фізика”, “Електрика і магнетизм”, “Оптика”. Проводив семінарські та лабораторні заняття за всіма курсами загальної фізики. Брав активну участь у створенні фізичних практикумів радіофізичного факультету, а також демонстраційного кабінету, яким керував. Напрям наукової роботи – фізика твердого тіла, оптичні властивості іонних кристалів, а також оптичні властивості рідких кристалів. Ним зокрема показано, що колоїдальні центри в лужно-галоїдних кристалах мають анізотропні властивості, можуть мати дихроїзм. Одержано нові властивості вказаних центрів, що дозволило вивчити нові дані про природу цих центрів, механізми їх утворення і взаємного перетворення. Досліджено азимутальні залежності наведеного дихроїзму. Запропоновано використовувати лужно-галоїдні кристали для створення комірок довготривалої пам`яті. Був учасником Всесоюзних та Міжнародних конференцій, науковим керівником кількох госпдоговірних робіт. Нагороджений медаллю «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР (бронзова, 1985 р.), знаком «Відмінник освіти України» (2005 р.) Був заступником декана, головою профбюро радіофізичного факультету, є членом жюрі Всеукраїнської олімпіади з фізики (Ш етап), членом комісії Міністерства освіти і науки. Вів громадську роботу. Був депутатом районної ради народних депутатів у м. Києві (1990-95 рр.). Опублікував понад 40 наукових праць та науково-методичних посібників (є співавтором навчального посібника «Прикладна фізика», частина 1 та 2, К.,1993 р.)

 

Повернутись на сторінку: “Б-І

Comments are closed.