Бакалаври

На факультеті радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем кафедра забезпечує викладання нормативних курсів «Загальної фізики» («Механіка», «Молекулярна фізика», «Електрика і магнетизм», «Оптика», «Атомна фізика», «Ядерна фізика та астрофізика») та спеціального курсу «Комп’ютерний експеримент у радіофізиці» для студентів напряму підготовки «Прикладна фізика» і курсів «Фізики» для студентів напрямів підготовки «Комп’ютерна інженерія» та «Радіотехніка». Крім лекцій з цих дисциплін, проводяться лабораторні роботи та семінарські заняття.

Напрямки підготовки:

Повернутись на сторінку: “Лекційні курси

Comments are closed.