Аналіз впливу γ-опромінення на нешумові і шумові характеристики Si-нанониток

Мета наукового дослідження:

«»

PetFig.1PetFig.2

Структура Si-нанонитки – біохімічного сенсора

Спектри струмового шуму зразка довжиною L = 2 µm при великих негативних зміщеннях затвора

PetFig.3PetFig.4

Сток-затворні характеристики зразків різної довжини (вказано на вставках) до опромінення

Сток-затворні характеристики зразків різної довжини (вказано на вставках) після опромінення

PetFig.5PetFig.6

Нормовані сток-затворні характеристики зразків різної довжини (вказано на вставках) до опромінення

Нормовані сток-затворні характеристики зразків різної довжини (вказано на вставках) після опромінення

PetFig.7PetFig.8

Рівень 1/f шуму неопромінених зразків в залежності від перенапруги на затворі

Рівень 1/f шуму \опромінених зразків в залежності від перенапруги на затворі

Основні результати:

  • Gоказано, що γ-опромінення призводить до стабілізації параметрів структури, в тому числі порогової напруги, зменшення рівня надлишкового шуму, є інструментом для керування величиною порогової напруги.
  • Виявлено, що в результаті опромінення надлишковий підпороговий струм зникає. Ця обставина призводить до істотного збільшення співвідношення струму в закритому і відкритому станах МОН-структури Si-NW.

 

Повернутись на сторінку: “Дослідження ефектів самоорганізаціі напівпровідникової електронно-діркової плазми при саморозігріві напівпровідникових шаруватих наноструктур

Comments are closed.